TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐLÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

Deviza alapú szerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást kezdeményezett.

Per státusza: lezárt
Per jogerős lezárásának dátuma: 2015. január 15.
Per eredménye: tisztességtelen
Elszámolás kiküldésének határnapja
: 2015.04.30.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben pénzügyi intézményünk a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett vagy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. március 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. március 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

UCB Ingatlanhitel Zrt.

Letölthető verzió
Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről a deviza alapú szerződések vonatkozásábanTÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐLÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk és a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást kezdeményezett:

UCB Ingatlanhitel Zrt. által indított per:
Per státusza: lezárt
Per jogerős lezárásának dátuma: 2015.02.28.
Per eredménye: tisztességtelen
Elszámolás kiküldésének határnapja: 2015.09.30.

Magyar Nemzeti Bank által indított per:
Per státusza: lezárt
Per jogerős lezárásának dátuma: 2015.09.09
Per eredménye: tisztességtelen
Elszámolás kiküldésének határnapja: 2015.11.08.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, vagy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. augusztus 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

UCB Ingatlanhitel Zrt.

Letölthető verzió
Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában