Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy finanszírozásához a BNP Paribas Csoport jelzáloghitel-specialistáját az UCB Ingatlanhitel Zrt-t választotta.

Kiemelt fontosságú, hogy szolgáltatásainkat, termékeinket az Ön megelégedettségére fejlesszük és alakítsuk. Amennyiben működésünk során minden igyekezetünk ellenére Önt sérelem érte, a következő lehetőségeket ajánljuk fel észrevételeinek benyújtására.

Központi Személyes Ügyfélszolgálat:  
Cím: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., B épület 
Személyes Panaszkezelés és bejelentés: 

Hétfő - Péntek: 8:00-16:00

Központi Telefonos Ügyfélszolgálat:  
Tel:
 +36 1 238 98 00 (4-es menüpont)
Fax: 
+36 1 238 98 01 
Telefonos Panaszkezelés és bejelentés: 

Hétfő: 8:00-20:00
Kedd - Péntek: 8:00-16:00

Amennyiben Ön közvetlenül a Központi Panaszkezelési Osztályhoz kíván fordulni, bejelentését írásban, a következő levelezési vagy elektronikus címen várjuk:
Levélcím: UCB Ingatlanhitel Zrt., Központi Panaszkezelési Osztály, 1399 Budapest Pf.: 722.
E-mail: panaszkezeles@ingatlanhitel.hu (Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön biztonsága érdekében válaszunkat minden esetben postai úton kézbesítjük.)


Észrevételek, kifogások kezelésének folyamata

Személyes ügyintézés során kérdéseit tanácsadónknak teheti fel, aki válaszaiban köteles teljes körű szakmai tájékoztatásra törekedni. Amennyiben a szóbeli tájékoztató mégsem volt kielégítő, kérjük, ennek tényét írásban jelezze központunknak. UCB Ingatlanhitel Zrt.-nél Központi Panaszkezelés működik, ahol a felmerülő problémák megoldását centralizáltan és szakszerűen végzik kollégáink. A hozzánk érkező észrevételek átfogó vizsgálaton mennek keresztül, melynek eredményéről minden esetben írásban tájékoztatjuk Önt.

Az ügyfélpanaszok pontos kivizsgálásához a következő információkra, dokumentumokra van szükségünk:

  • Személyes adatok (név, cím, egyéb elérhetőség; telefonszám), ügylet azonosító szám.
  • Írja le az észrevételét (kifogásolt eseményt, lehetőleg minél részletesebben)
  • Kérjük, az érintett ügylet kapcsán Ön birtokában lévő dokumentumok másolatát küldje meg részünkre.

Amennyiben Ön nem az MNB által közzétett, vagy az MNB nyomtatványa alapján kialakított UCB formanyomtatvá-nyon tesz panaszt, úgy kérjük, hogy a panasztétel során a kifogásait és azok indokait az adott panaszbeadványban lehetőség szerint elkülönítetten, lényegre törően és felsorolásszerűen rögzítse, mivel az egyes kifogásokat az UCB Ingatlanhitel Zrt. is egyenként vizsgálja és válaszolja meg.

Panasz bejelentési formanyomtatvány

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. szükség esetén segítséget nyújt Önnek a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. panasz bejelentésére szolgáló formanyomtatványa az alábbi linkre kattintva letölthető: Panasz bejelentő nyomtatvány

Írásbeli panaszát a panasz bejelentő nyomtatvány mellőzésével levél formájában is eljuttathatja az UCB Ingatlanhitel Zrt-hez, illetve az MNB honlapján közzétett minta bejelentő kitöltésével is megteheti.

Az MNB által készített "Fogyasztói panasz szolgáltatónak" elnevezésű formanyomtatvány az alábbi linkre kattintva letölthető: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok

Tájékoztatjuk, hogy a fenti dokumentumok ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeinkben nyomtatott formában is elérhetőek.

Panaszbejelentés meghatalmazott útján

Ha Ön a panaszát képviselő vagy meghatalmazott útján nyújtja be, az UCB Ingatlanhitel Zrt. vizsgálja a benyújtási jogosultságot. A benyújtási jogosultságot a meghatalmazottként eljárni kívánó személy meghatalmazással igazolja a panasz benyújtásával egyidejűleg.

A meghatalmazásra vonatkozó mintát az alábbi linkre kattintva letöltheti: Meghatalmazás minta

Amennyiben Ön nem az UCB Ingatlanhitel Zrt. által készített mintát veszi alapul a meghatalmazáshoz, az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy a meghatalmazásnak milyen elengedhetetlen formai követelményeknek kell megfelelnie:

A meghatalmazáson szerepeljenek a meghatalmazó és a meghatalmazott adatai (születési neve, születési helye, dátuma, személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése, száma, anyja neve, lakcíme, állampolgársága), továbbá a kölcsön azonosítószáma, valamint annak leírása, hogy milyen általános, vagy milyen konkrét ügyben járhat el a meghatalmazó nevében. Amennyiben nem ügyvéd által ellenjegyzett a meghatalmazás, abban az esetben az irat két tanúval legyen ellátva.

A panasz bejelentésére rendszeresített nyomtatványon a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos meghatalmazottjaként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is.

Tájékoztatjuk, hogy meghatalmazás hiányában az UCB Ingatlanhitel Zrt. közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében.

Panaszkezelés - Lépésről lépésre

Társaságunk ezen rövid információs kiadványával is segítséget kíván nyújtani Önnek abban, hogy minél egyszerűbben eligazodjon az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszkezelési eljárásában. Tájékoztatónkban igyekszünk megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyek felmerülhetnek Önben egy panaszkezelési eljárás során.

Információs kiadványunkat az alábbi linkre kattintva töltheti le: Panaszkezelés - Lépésről lépésre

Milyen lehetőségei vannak, ha válaszunk nem kielégítő az Ön számára?

Természetesen elsődleges célunk, hogy az Ön számára is megnyugtató módon tudjuk lezárni a felmerült panaszügyeket. Ezért kérjük, hogy elsősorban Központi Panaszkezelési Osztálynak jelezze azon észrevételeit is, ha válaszunkat nem tartja kielégítőnek.

További jogorvoslati lehetőségek:

  • Magyar Nemzeti Bank (Levélcím: 1534 Budapest, BKKP., Pf.:777.,: http://felugyelet.mnb.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; telefon: +36 40 203 776,)
  • Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: +36 80 203 776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu).
  • Gazdasági Versenyhivatal: (Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf..: 211., e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu; telefon: +36 1 472 8851).
  • Bíróság: Keresettel a területileg illetékes bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).

A különböző testületek és hatóságok, illetve bíróságok igénybevételével, részletes eljárási szabályaival, eljárási költségeivel kapcsolatos információk tekintetében az eljáró testületek, hatóságok, illetve bíróságok adnak felvilágosítást.

A Magyar Nemzeti Bank vonatkozó tájékoztatása:

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az alábbi, fogyasztóknak szóló információkat tett közzé a panaszkezeléssel kapcsolatban:

Magyar Nemzeti Bank - Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Panaszom van

Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van

Letölthető dokumentumok

Panasz bejelentő nyomtatvány

Panaszügyintézési tájékoztató

Panaszkezelés - Lépésről lépésre

Panasz ügyintézés folyamata

Meghatalmazás minta