Panaszkezelés és bejelentés

Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben Adósságrendezési eljárás során minden igyekezetünk ellenére Önt sérelem érte, a következő lehetőségeket ajánljuk fel észrevételeinek benyújtására:

Központi Személyes Ügyfélszolgálat:  
Cím: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.,

Személyes Panaszkezelés és bejelentés: 
Hétfő - Péntek: 8:00-16:00

Központi Telefonos Ügyfélszolgálat:  
Tel:
 +36 1 238 98 00 (4-es menüpont)
Fax: 
+36 1 238 98 01 

Telefonos Panaszkezelés és bejelentés: 
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd - Péntek: 8:00-16:00

Amennyiben Ön közvetlenül a Központi Panaszkezelési Osztályhoz kíván fordulni, bejelentését írásban, a következő levelezési vagy elektronikus címen várjuk:
Levélcím: UCB Ingatlanhitel Zrt., Központi Panaszkezelési Osztály, 1399 Budapest Pf.: 722.
E-mail: panaszkezeles@ingatlanhitel.hu (Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön biztonsága érdekében válaszunkat minden esetben postai úton kézbesítjük.)

Észrevételek, kifogások kezelésének folyamata: Személyes ügyintézés során kérdéseit tanácsadónknak teheti fel, aki válaszaiban köteles teljes körű szakmai tájékoztatásra törekedni. Amennyiben a szóbeli tájékoztató mégsem volt kielégítő, kérjük, ennek tényét írásban jelezze központunknak. UCB Ingatlanhitel Zrt.-nél Központi Panaszkezelés működik, ahol a felmerülő problémák megoldását centralizáltan és szakszerűen végzik kollégáink. A hozzánk érkező észrevételek átfogó vizsgálaton mennek keresztül, melynek eredményéről minden esetben írásban tájékoztatjuk Önt.

Az ügyfélpanaszok pontos kivizsgálásához a következő információkra, dokumentumokra van szükségünk:

  • Személyes adatok (név, cím, egyéb elérhetőség; telefonszám), ügylet azonosító szám.
  • Írja le az észrevételét (kifogásolt eseményt, lehetőleg minél részletesebben)
  • Kérjük, az érintett ügylet kapcsán Ön birtokában lévő dokumentumok másolatát küldje meg részünkre.

Milyen lehetőségei vannak, ha válaszunk nem kielégítő az Ön számára?

Természetesen elsődleges célunk, hogy az Ön számára is megnyugtató módon tudjuk lezárni a felmerült panaszügyeket. Ezért kérjük, hogy elsősorban Központi Panaszkezelési Osztálynak jelezze azon észrevételeit is, ha válaszunkat nem tartja kielégítőnek.

További jogorvoslati lehetőségek:

  • Magyar Nemzeti Bank (Levélcím: 1534 Budapest, BKKP., Pf.:777.,: http://felugyelet.mnb.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; telefon: 06-1-4899-100,)
  • Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a 2011. július 1. napja után kezdeményezhető. A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: 06-1-4899-700; e-mail cím: pbt@mnb.hu.
  • Gazdasági Versenyhivatal: (1054 Budapest, Alkotmány u.5. Levélcím: 1245 Budapest, 5. Pf..: 1036., www.gvh.hu)
  • Bíróság: Keresettel a területileg illetékes bírósághoz fordulhat (www.birosag.lap.hu).

A különböző testületek és hatóságok, illetve bíróságok igénybevételével, részletes eljárási szabályaival, eljárási költségeivel kapcsolatos információk tekintetében az eljáró testületek, hatóságok, illetve bíróságok adnak felvilágosítást.

Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára (http://felugyelet.mnb.hu) ahol további hasznos információkat és tanácsokat találhat a panaszkezeléssel kapcsolatban.

Letölthető dokumentumok

Panasz bejelentő nyomtatvány

Panaszügyintézési tájékoztató