2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket

A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás keretében nyújtott „Munkavállalói hitelprogram” alapján igényelt kölcsönigényléseket.

A program az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel együttműködési megállapodásban résztvevő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, cégcsoportok munkavállalóira, szakszervezetek, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek munkavállalóira, és természetes személy tagjaira, vonatkozik, akik az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel bármely szolgáltatásra szerződést kötnek, és az adott pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában a társaságnál/szervezetnél alkalmazásban álltak, tagsági viszonyban voltak. Munkavállaló fogalmába beleértendő a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, és megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy partnerek.