Bíróságon kívüli adósságrendezési információk

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. szeptember 1-jétől adósságrendezési eljárást (ún. magáncsőd) kezdeményezhetnek azok az ügyfelek, akik megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől 2016. szeptember 30-ig csak az kezdeményezheti az UCB Ingatlanhitel Zrt-nél az adósságrendezési eljárást, akinek:

  • az UCB Ingatlanhitel Zrt-nél adósként, adóstársként vagy zálogkötelezettként a lakóingatlanán az UCB Ingatlanhitel Zrt-nek főhitelezőként az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoga van,
  • a deviza vagy deviza alapú kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződésével összefüggésben 2015. április 30-án
  • a forint alapú kölcsön- vagy lízingszerződésével összefüggésben 2015. szeptember 30-án a banki elszámolási törvény alapján kézbesített értesítő levél szerint a lakóingatlanára vonatkozó jelzáloghitelhez kapcsolódó hátraléka van és emiatt a szerződését felmondták vagy lejárttá tették, vagy ha
  • olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, ahol az UCB Ingatlanhitel Zrt. végrehajtáson kívüli értékesítésre a lakóingatlant kijelölte, vagy
  • a lakóingatlant végrehajtási eljárásban már lefoglalták, vagy
  • az UCB Ingatlanhitel Zrt. kielégítési joga megnyílt és a lakóingatlant árverésre kitűzhetik.

Az is feltétel, hogy az adós, adóstárs vagy közeli hozzátartozóik bejelentett és tényleges lakóhelye már 2015. május 15-én a zálogjoggal terhelt ingatlanban volt.

Határidők

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határidő a következőek szerint alakul:

  • A 2015. április 30-i banki elszámolási határidővel érintett (deviza alapú) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében 2015. október 31-e, ha pedig a szerződést ennél később mondták fel, a felmondásról szóló értesítő kézhezvételét követő 60 napon belül kezdeményezhető az eljárás.
  • A 2015. szeptember 30-i banki elszámolási határidővel érintett (forint és deviza) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, vagyis az elszámolási tájékoztató levelek augusztus 1. és szeptember 30. közötti kiküldési határideje alapján várhatóan szeptember közepétől november végéig lesz erre lehetőség. A pontos határidő az elszámolási tájékoztató levél kézhezvételétől függ. Ha a szerződést ennél később mondja fel az UCB Ingatlanhitel Zrt., akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül van lehetőség az eljárás elindítására.
  • Ha az elszámolási törvény alapján vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló törvény alapján az UCB Ingatlanhitel Zrt. vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári peres eljárást indított, az eljárásban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül van lehetőség az eljárás elindítására.

A határidők elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak!

Csak a felsorolt esetekben és csak a fenti határidőkön belül kezdeményezhető az adósságrendezési eljárás! A kezdeményezés csak az erre rendszeresített formanyomtatványon, valamennyi mellékletével együtt nyújtható be az UCB Ingatlanhitel Zrt-hez. A formanyomtatványt és annak valamennyi mellékleteit a http://www.csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok oldalról töltheti le.

Felhívjuk szíves figyelmét továbbá a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján (http://www.csodvedelem.gov.hu/eloszuro) található segédprogramra, mely tájékoztató jelleggel segít eligazodni Önnek abban, hogy az adósságrendezési eljárás megindításának feltételei fennállnak-e vagy sem.

További kérdés esetében szíveskedjék felvenni a kapcsolatot a Családi Csődvédelmi Szolgálattal a http://www.csodvedelem.gov.hu honlapon, ahol tájékozódhat az eljárás kezdeményezésének részletes feltételeiről, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeinek elérhetőségeiről.

Az adósságrendezéssel kapcsolatban további hasznos tájékoztatást talál a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapján (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/hitel-lizing/adossagrendezes) is.

Letölthető dokumentumok:

Szabályzat a természetes személyek adósságrendezési eljárásának bíróságon kívüli szakaszáról