Letölthető nyilatkozat-, kérelem-, igazolás minták


Az ezen oldalon található, letölthető nyomtatvány minták a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet 10.§-ában foglaltak alapján kerültek közzétételre.


  • Elszámolási levélhez szükséges lakcím változás bejelentő nyomtatvány

Abban az esetben használja ezt a nyomtatványt, amennyiben már nincs élő kapcsolata az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel (a továbbiakban: UCB), mert szerződése megszűnt. Ha bizonytalan benne, hogy az UCB adatbázisában nem a jelenlegi adatok szerepelnek az Ön neve, értesítési címe, levelezési címe tekintetében, az egyik legfontosabb teendője, hogy frissítse személyes adatait! Ennek hiányában előfordulhat, hogy nem jut el Önhöz az elszámolás, így nem tudja meg, jár-e Önnek visszatérítés. Tájékoztatjuk, hogy a jelen nyilatkozatban bejelentett értesítési címet kizárólag az Elszámolási törvényben meghatározott elszámolásról szóló tájékoztatás megküldésére használja fel az UCB.

Nyilatkozat letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

Elszámolási levélhez szükséges lakcím változás bejelentő nyomtatvány


  • Adatváltozást bejelentő nyilatkozat küldemények kézbesítésére

Abban az esetben használja ezt a nyomtatványt, amennyiben van élő kapcsolata az UCB-vel, azaz szerződése nem szűnt meg. Amennyiben bizonytalan abban, hogy adatai az UCB-nél helyesen szerepelnek, az egyik legfontosabb teendője, hogy egyeztesse személyes adatait! Ha az UCB adatbázisában nem szerepel jól az Ön neve, értesítési címe, levelezési címe, nem jut el Önhöz az elszámolás, így nem tudja meg, jár-e Önnek visszatérítés. Tájékoztatjuk, hogy jelen nyilatkozata alapján az UCB a nyilvántartásában is rögzíti az abban megjelölt adatait és a rögzítés napjától azokat használja a küldemények kézbesítésekor, és az Önnel való kapcsolatfelvételkor.

Nyilatkozat letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

Adatváltozást bejelentő nyilatkozat


  • Elszámolási igény bejelentése a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Amennyiben az UCB Ingatlanhitel Zrt. az Önnel szembeni követelését a szerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte, Ön az engedményezés időpontjában fennálló fogyasztói követelésre vonatkozóan az elszámolást a követeléskezelőtől igényelheti írásban az alábbi Kérelem benyújtásával:

Az igénybejelentő nyomtatvány letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz


  • Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Jelen kérelmet kell benyújtania az UCB-hez, amennyiben Ön a kölcsönszerződését 2004. május 1. napja után kötötte, és kölcsönszerződése 2009. július 26. napján, vagy azt megelőzően szűnt meg, de az Ön állítása szerint a törvényből eredő követelése nem évült el.

A kérelem letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor


  • Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Ha Ön igazolja, hogy szerződése olyan követelés kezelőhöz került át, aki elszámolásra nem köteles, valamint amennyiben igazolja, hogy a már megszűnt követelést 2009. július 26. napját követően követeléskezelő érvényesítette, jelen Kérelmet kell benyújtania az UCB-hez a követeléskezelő által kiállított igazolással együtt: Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

A kérelem letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor


  • Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Az elszámolási dokumentumok (elszámolás, szerződésmódosítás, új törlesztőrészletről tájékoztatás) kézhezvételét követő 30 napon belül Ön az UCB-nél jelen Igénybejelentő dokumentummal írásban kezdeményezheti a forintra átváltás mellőzését, ha megfelel a törvény által előírt feltételeknek.

Az igénybejelentő nyomtatvány letöltéséhez kattintson az alábbi linkre:

Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez


  • Elszámolási igénybejelentő Kedvezményesen végtörlesztett kölcsönök esetében

Jelen dokumentum a kedvezményes végtörlesztés (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § alapján) következtében megszűnt kölcsönszerződések esetében nyújtandó be. A kérelmet 2015. március 1. és március 31. között lehet benyújtani.Az azt megelőzően, vagy azt követően benyújtott kérelem alapján nem áll fenn elszámolási kötelezettség. Az e kérelem alapján elkészített elszámolás 2015. november 30-ig kerül megküldésre.

Elszámolási igénybejelentő Kedvezményesen végtörlesztett kölcsönök esetében


  • Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Amennyiben az elszámolás alapján Ön kifizetésre jogosult, a kifizetés mielőbbi teljesítése érdekében kérjük, nyilatkozzon, hogy a kölcsönszerződés elszámolását követően fennmaradó túlfizetés összegét milyen módon kéri rendelkezésre bocsátani. Ehhez kérjük, küldje meg részünkre a „Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez” nevű dokumentumot. A nyilatkozaton szíveskedjék megadni azt a fizetési számlaszámot, amelyre az elszámolásban szereplő összeg utalását kéri. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem rendelkezik érvényes bankszámlával, úgy kérheti az összeg postán keresztül történő kifizetését is. Postai kifizetés esetében a postaköltség az UCB-t terheli.

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez  • Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

A kérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásával az elszámolás másolatát az az adós, kezes vagy zálogkötelezett kérheti, akinek a részére a pénzügyi intézmény az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni (elszámolás másolatára jogosult személy). A másolatra jogosult személy a másolat iránti kérelmét legkésőbb a pénzügyi intézmény „KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL” című tájékoztatásának internetes honlapján/ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében való közzétételét követő 30 napon belül terjesztheti elő.

Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez


  • Nyilatkozat kölcsönszerződés ügyfél általi felmondásához

Amennyiben a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződése a Forintosítási törvény szerint forintalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésre módosul, abban az esetben Ön a módosulást követő 60 napon belül a fogyasztói jelzálog-kölcsönszerződést felmondhatja. Felmondás esetén a felmondást követő 90 napon belül meg kell fizetnie az UCB Ingatlanhitel Zrt. részére a felmondott szerződés alapján fennálló valamennyi tartozását.

Nyilatkozat kölcsönszerződés ügyfél általi felmondásához