Felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk

Az alábbiakban tájékoztatjuk az elszámolásra, valamint a forintosításra, illetve szerződésmódosításra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről.

 • Ön megkapta az UCB-től az elszámolást. Mi a teendője, ha nem ért egyet az abban foglaltakkal?

Ha az elszámolással, a szerződésmódosítással, a tájékoztatás teljes körűségével, vagy az új törlesztő részleteket tartalmazó törlesztési táblázatában foglalt adatokkal kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát először az UCB Ingatlanhitel Zrt. részére kell benyújtania.

 • Milyen formában nyújthatja be a panaszát?

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton a 1399 Budapest, Pf.:722 címre.

Megküldheti faxon a következő fax-számra: 06-1/238-9801.

Elektronikus úton a panaszkezeles@ingatlanhitel.hu e-mail címen.

Benyújthatja személyesen az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkben.

 • Panaszbejelentő nyomtatvány elérhetősége

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon a következő linkre kattintva: Panaszbejelentő nyomtatvány letöltése

Kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését az info@ingatlanhitel.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy személyes ügyfélszolgálatunkon.

A nyomtatvány használata nem kötelező.

 • A panasz benyújtásának határideje

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége.

Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt.

 • Ha a panasztételben akadályoztatva volt (önhibáján kívüli akadályoztatás)

Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges.

 • Ha elmulasztotta a fenti határidőket

Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

 • Mennyi időn belül kell az UCB-nek válaszolnia?

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük, kizárólag írásban.

 • Mi a teendője, ha nem elégedett az UCB válaszával?

A panaszra adott válaszlevelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja.

 • Mit tehet, ha az UCB elutasítja az elszámolásra vonatkozó panaszát?

Amennyiben a panasza elutasítása kerül, és Ön ezzel nem ért egyet, a válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül, akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon, de legkésőbb 6 hónapon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételi lehetőségéről Önt az UCB a válaszában is tájékoztatja majd.

 • Milyen esetekben fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez?

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

 • Mi a teendője, ha Ön úgy gondolja, hogy az UCB-nek el kellett volna Önnel számolnia, de nem kapott elszámolást?

Az UCB honlapján, illetve az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkbena közzé tesszük, ha az elszámolás lezárult. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy el kellett volna számolni a kölcsönével, és erről értesítést nem kapott, akkor a közzététel időpontjától számított 60 napon belül, akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31-ig keresse fel az UCB-t, és tegye meg panaszát. Az a fogyasztó, aki a határidőn belül nem él panasszal, később már nem vitathatja az elszámolást, így annak hiányát sem.

 • A panasz benyújtásának folyamata

A panasz benyújtásának folyamatát a következő linkre kattintva érheti el: A panasz benyújtásának folyamata

 • További tájékoztató anyagok

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az alábbi, fogyasztóknak szóló, az elszámoláshoz és forintosításhoz kapcsolódó panaszokra vonatkozó információkat tett közzé:

Gyakran ismételt kérdések - Jogorvoslat - Kérdések és válaszok az elszámolással kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések - Jogorvoslat forintosítás - deviza alapú szerződések

Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak az elszámolás során?