2018.05.02.

TÁJÉKOZTATÁS

Értesítés állomány-átruházás tényéről

Tisztelt Ügyfelünk !

Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy az UCB Ingatlanhitel Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., Cg. 01-10-045127) az Önnel és valamennyi Adóstárssal szemben a jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződés alapján fennálló szerződéses pozícióját (teljes tartozás és járulékai erejéig fennálló jogait, követelését és kötelezettségeit) minden biztosítékkal együtt

2018. április 27. napján állomány-átruházás útján átruházta

a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046111, adószám: 14413591-4-44), illetve
a 3A Takarékszövetkezet (székhely:6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50., Cégjegyzékszám: Cg.06-02-000977, adószám:10113732-2-06),
mint Vevő részére.

Jelen értesítésünkról szóló postai levél kézhezvételét követően Ön csak a fent megjelölt Vevő részére teljesíthet, illetve a követelést Önnel szemben a Vevő érvényesítheti.

Mivel a hivatkozott átruházás időpontjától kezdve az Önnel szembeni jogok és követelések jogosultja a MagNet Bank Zrt. / 3A takarékszövetkezet, a továbbiakban tartozásával kapcsolatban is az új jogosulttól kaphat felvilágosítást, ezért kérjük, hogy felmerülő kérdéseivel közvetlenül a MagNet Bank Zrt-hez / 3A Takarékszövetlezet-hez forduljon.

Az új jogosult elérhetősége:

MagNet Bank Zrt. esetében:

MagNet Bank Zrt.
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Telefon: +36-1-428-8888; +36-1-428-8861

3A Takarékszövetkezet esetében:

Teljesítő, felmondással nem érintett kölcsönszerződések esetén:

3A Takarékszövetkezet
1151 Budapest, Szentmihályi út 171. (China Mart Bevásárlóközpont)
Telefon: +36-21-24-24-155

Nem teljesítő, felmondással érintett kölcsönszerződések esetén:

3A Takarékszövetkezet
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50.
Telefon: +36-21-24-24-155

Az átruházás tényéről szóló értesítő levelet a fent megjelölt Vevő küldi ki Önnek postai úton.

UCB Ingatlanhitel Zrt.


2018.04.09.

TÁJÉKOZTATÁS

Előzetes értesítés tervezett állomány-átruházásról

Tisztelt Ügyfelünk !

A 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 17/A. § (4) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy az UCB Ingatlanhitel Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., Cg. 01-10-045127) az Önnel és valamennyi Adóstárssal szemben a jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződés alapján fennálló szerződéses pozícióját (teljes tartozás és járulékai erejéig fennálló jogait, követelését és kötelezettségeit) minden biztosítékkal együtt át kívánja ruháznia 3A Takarékszövetkezet (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50., Cégjegyzékszám: Cg.16-02-001538), valamint a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046111), mint Vevő részére szerződésállomány-átruházás útján a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:208. §-ában és a Hpt. 17/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A szerződésállomány-átruházás Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott időpontja:
2018. április 27. napja.

Az MNB engedély kiadását követően, az állomány átruházás dátumát megelőzően az UCB Ingatlanhitel Zrt. írásban Előzetes értesítést küld minden érintett szereplő részére. Az Előzetes értesítésben tájékoztatjuk Ügyfeleinket az állomány-átruházásról, és arról, hogy mely Vevőhöz kerül a kölcsönszerződés.

Ezek a levelek 2018. április 06. napján postázásra kerültek minden érintett szereplő részére.

Jelen tájékoztatásról szóló levelünk kézhezvételét követően az Adósnak kötelezettsége nincsen, amíg a szerződésállomány-átruházás megtörténtéről szóló értesítést és teljesítési utasítást kézhez nem kapja. Tájékoztatjuk, hogy az előtörlesztésre, vagy szerződésmódosításra vonatkozó kérelmek kezelésére és a befogadására vonatkozó szabályok a normál ügymenettől nem térnek el a szerződésállomány-átruházás tervezett időpontjáig.

A szerződésállomány-átruházással összefüggésben, az egyes szerződési feltételek, az átruházás Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett időpontját követően nem módosulnak. Tájékoztatjuk, hogy a Hirdetmény (Üzletszabályzat) és a Kondíciós lista internetes elérési címe a továbbiakban:

3A Takarékszövetkezet esetében: http://3atakarek.hu/atvett-hitelek

MagNet Bank Zrt. esetében: www.magnetbank.hu/ucb

Részletes tájékoztató az állomány átruházásról

A következő oldalakon az UCB Ingatlanhitel Zrt. folyamatos tájékoztatást nyújt az állomány átruházással kapcsolatban annak érdekében, hogy Társaságunk biztosítsa a gyors információáramlást és megkönnyítse a tájékozódást.

Kiemelt fontosságú, hogy az átmeneti időszakban is a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk Ügyfeleink részére és megadjunk minden támogatást a folyamat zökkenőmentes lezárásához.

Oldalunkat folyamatosan frissítjük, kérjük, kísérje figyelemmel a feltöltött tartalmakat.

További részletek >>>>


2018.03.01.

Tájékoztatás a 2018. április 1. napjától érvényes díjakról, költségekről

Tisztelt Ügyfelünk!

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény értelmében az UCB jogosult legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelni az általa alkalmazott díjakat. A módosításra évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal kerülhet csak sor.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az UCB a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2017. évi éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével megegyezően, 2,4%-kal emeli az alábbi díjait 2018. április 1-jei hatállyal. A megemelt díjakat az UCB 2018.április 1. napjától alkalmazza.

Tájékoztatás a 2018. április 1. napjától érvényes díjakról, költségekrőlA módosítással érintett 2018. április 1. napjától érvényes Kondíciós listák:

UCB Ingatlanhitel Zrt. Meglévő Ügyfelekre vonatkozó kondíciós lista 2018. április 1.

UCB Ingatlanhitel Zrt. Gyűjtőszámla hitelkeret kondíciói 2018. április 1.

UCB Ingatlanhitel Zrt.

Tovább a Hirdetmények oldalra >>>


2017. március 13.

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2017. április 1-jei hatállyal megjelent Kondíciós listában szereplő megemelt díjakat az UCB Ingatlanhitel Zrt. a korábban meghirdetett 2017. április 1. napja helyett egy későbbi időponttól, 2017. április 10. napjától alkalmazza.

2017. április 9. napjáig a korábbi, 2016. április 1-jétől hatályos Kondíciós Listában szereplő díjakat alkalmazza az UCB Ingatlanhitel Zrt.

UCB Ingatlanhitel Zrt.

_______________________________________________________________________________________

2017. február 21.

Tájékoztatás a 2017. április 1. napjától érvényes díjakról, költségekről

Tisztelt Ügyfelünk!

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény értelmében az UCB jogosult legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelni az általa alkalmazott díjakat. A módosításra évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal kerülhet csak sor.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az UCB a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2016. évi éves fogyasztói árindex növekedésének mértékét (0,4%) el nem érő mértékben (0,3%-kal) emeli az alábbi díjait 2017. április 1-jei hatállyal. A megemelt díjakat az UCB 2017.április 1. napjától alkalmazza.

Módosuló díj, költség megnevezése Módosítás előtti összeg Módosítást követő összeg 2017.04.01. napjától
Fizetés feldolgozás díja  2.991 Ft 3.000 Ft
Nem forintban történő befizetések díja  2.991 Ft 3.000 Ft
Előtörlesztési díj
I.) A 2010. március 24-ét megelőzően kötött Jelzálog Prémium, Jelzálog Extra, Szabad felhasználású, Szabad felhasználású hitelkiváltási és Kiegészítő szabad felhasználású kölcsönök esetében a díj mértéke:
 Az előtörleszteni kívánt összeg 1,5%-a + 9.970 Ft (összesen nem lehet több mint az előtörleszteni kívánt összeg 2%-a) Az előtörleszteni kívánt összeg 1,5%-a + 10.000 Ft (összesen nem lehet több mint az előtörleszteni kívánt összeg 2%-a)
Szerződés módosítás díja  34.895 Ft 35.000 Ft
Szerződés meghiúsulás díja  34.895 Ft 35.000 Ft
Behajtásra kerülési díj  9.970 Ft 10.000 Ft
Ügyintézés díja  2.493 Ft 2.500 Ft

A módosítással érintett 2017. április 1. napjától érvényes Kondíciós listák:

UCB Ingatlanhitel Zrt. Meglévő Ügyfelekre vonatkozó kondíciós lista 2017. április 1.

UCB Ingatlanhitel Zrt. Gyűjtőszámla hitelkeret kondíciói 2017. április 1.

UCB Ingatlanhitel Zrt.

Tovább a Hirdetmények oldalra


2014.december 7.

Tájékoztató új, rögzített átlag árfolyam alkalmazásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2014. december 7. napján hatályba lépett Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Forintosítási törvény), amely rendelkezik a devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződések esetében alkalmazandó árfolyamokról is.

A törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2015. január 1-jét követően – az e törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztő részlet első alkalommal történő teljesítéséig is – az UCB Ingatlanhitel Zrt. a devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés esedékes törlesztő részletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása során a fogyasztó számára kedvezőbb árfolyamok az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra:

- Svájci frank esetében: 2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga szerinti árfolyam;

- Euro esetében: a 2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam.

Fentiek értelmében tehát 2015. január 1. napjától* a törlesztő árfolyam egységesen

Svájci frank esetében: 256,47 HUF/CHF;
Euro esetében: 308,97 HUF/EUR.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fentiekben megjelölt árfolyamok a Forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztő részlet első alkalommal történő teljesítéséig kerülnek alkalmazásra. Ezt követően deviza alapú kölcsönszerződések esetén – a fordulónapra, azaz 2015. február 2.-ra visszamenőlegesen - a havonta esedékessé váló törlesztő részlet, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapításakor az MNB által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam kerül alkalmazásra. A két árfolyam alkalmazásából eredő különbözetet az UCB Ingatlanhitel Zrt. a Forintosítási törvényben meghatározottak szerint számolja el Ügyfeleivel.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti árfolyamok alkalmazását a vonatkozó törvény az esedékes törlesztő részletek elszámolására, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása írja elő, így annak alkalmazása kizárólag a havi törlesztő részlet befizetések elszámolására, valamint a devizában megállapított költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása vonatkozik. Mivel a rész-előtörlesztés és végtörlesztés nem minősül esedékes törlesztő részletnek, valamint az előtörlesztési díj összege nem devizában van megadva, ezért ezen összegek elszámolása a forintosítás megtörténtéig továbbra is a beérkezés napján érvényes, MNB által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyamokon történik 2015. január 31. napjáig.

UCB Ingatlanhitel Zrt.