2017. március 13.

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2017. április 1-jei hatállyal megjelent Kondíciós listában szereplő megemelt díjakat az UCB Ingatlanhitel Zrt. a korábban meghirdetett 2017. április 1. napja helyett egy későbbi időponttól, 2017. április 10. napjától alkalmazza.

2017. április 9. napjáig a korábbi, 2016. április 1-jétől hatályos Kondíciós Listában szereplő díjakat alkalmazza az UCB Ingatlanhitel Zrt.

UCB Ingatlanhitel Zrt.

_______________________________________________________________________________________

2017. február 21.

Tájékoztatás a 2017. április 1. napjától érvényes díjakról, költségekről

Tisztelt Ügyfelünk!

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény értelmében az UCB jogosult legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelni az általa alkalmazott díjakat. A módosításra évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal kerülhet csak sor.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az UCB a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2016. évi éves fogyasztói árindex növekedésének mértékét (0,4%) el nem érő mértékben (0,3%-kal) emeli az alábbi díjait 2017. április 1-jei hatállyal. A megemelt díjakat az UCB 2017.április 1. napjától alkalmazza.

Módosuló díj, költség megnevezése Módosítás előtti összeg Módosítást követő összeg 2017.04.01. napjától
Fizetés feldolgozás díja  2.991 Ft 3.000 Ft
Nem forintban történő befizetések díja  2.991 Ft 3.000 Ft
Előtörlesztési díj
I.) A 2010. március 24-ét megelőzően kötött Jelzálog Prémium, Jelzálog Extra, Szabad felhasználású, Szabad felhasználású hitelkiváltási és Kiegészítő szabad felhasználású kölcsönök esetében a díj mértéke:
 Az előtörleszteni kívánt összeg 1,5%-a + 9.970 Ft (összesen nem lehet több mint az előtörleszteni kívánt összeg 2%-a) Az előtörleszteni kívánt összeg 1,5%-a + 10.000 Ft (összesen nem lehet több mint az előtörleszteni kívánt összeg 2%-a)
Szerződés módosítás díja  34.895 Ft 35.000 Ft
Szerződés meghiúsulás díja  34.895 Ft 35.000 Ft
Behajtásra kerülési díj  9.970 Ft 10.000 Ft
Ügyintézés díja  2.493 Ft 2.500 Ft

A módosítással érintett 2017. április 1. napjától érvényes Kondíciós listák:

UCB Ingatlanhitel Zrt. Meglévő Ügyfelekre vonatkozó kondíciós lista 2017. április 1.

UCB Ingatlanhitel Zrt. Gyűjtőszámla hitelkeret kondíciói 2017. április 1.

UCB Ingatlanhitel Zrt.

Tovább a Hirdetmények oldalra


2014.december 7.

Tájékoztató új, rögzített átlag árfolyam alkalmazásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2014. december 7. napján hatályba lépett Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Forintosítási törvény), amely rendelkezik a devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződések esetében alkalmazandó árfolyamokról is.

A törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2015. január 1-jét követően – az e törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztő részlet első alkalommal történő teljesítéséig is – az UCB Ingatlanhitel Zrt. a devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés esedékes törlesztő részletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása során a fogyasztó számára kedvezőbb árfolyamok az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra:

- Svájci frank esetében: 2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga szerinti árfolyam;

- Euro esetében: a 2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam.

Fentiek értelmében tehát 2015. január 1. napjától* a törlesztő árfolyam egységesen

Svájci frank esetében: 256,47 HUF/CHF;
Euro esetében: 308,97 HUF/EUR.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fentiekben megjelölt árfolyamok a Forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztő részlet első alkalommal történő teljesítéséig kerülnek alkalmazásra. Ezt követően deviza alapú kölcsönszerződések esetén – a fordulónapra, azaz 2015. február 2.-ra visszamenőlegesen - a havonta esedékessé váló törlesztő részlet, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapításakor az MNB által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam kerül alkalmazásra. A két árfolyam alkalmazásából eredő különbözetet az UCB Ingatlanhitel Zrt. a Forintosítási törvényben meghatározottak szerint számolja el Ügyfeleivel.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti árfolyamok alkalmazását a vonatkozó törvény az esedékes törlesztő részletek elszámolására, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása írja elő, így annak alkalmazása kizárólag a havi törlesztő részlet befizetések elszámolására, valamint a devizában megállapított költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása vonatkozik. Mivel a rész-előtörlesztés és végtörlesztés nem minősül esedékes törlesztő részletnek, valamint az előtörlesztési díj összege nem devizában van megadva, ezért ezen összegek elszámolása a forintosítás megtörténtéig továbbra is a beérkezés napján érvényes, MNB által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyamokon történik 2015. január 31. napjáig.

UCB Ingatlanhitel Zrt.