Fogalom meghatározások

Jelen fogalom meghatározások a Hatályos mutatók alkalmazásában nyújtanak segítséget az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatában foglaltak alapján

A Hatályos mutatókról bővebben >>>

RÖGZÍTETT KAMATPERIÓDUSÚ KONSTRUKCIÓ

Olyan szerződéses konstrukció, amely során az UCB az Ügyfél által fizetendő kamat mértékét meghatározott százalékban állapítja meg. Az előre rögzített időszakú kamatperiódus alatt a kamat mértéke nem változik, azt az UCB egyoldalúan nem jogosult módosítani. A rögzített időszak lejártát követően az UCB a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett és a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós Listában megjelölt kamatváltoztatási mutató mértékéig jogosult egyoldalúan módosítani a kamat mértékét. Amennyiben a kamat egyoldalú módosítására a kamatperiódus végén sor kerül, a megváltozott törlesztő részletet az Ügyfél a következő kamatperiódus kezdetétől köteles megfizetni.

Kamatperiódus

Rögzített kamatperiódusú konstrukció esetén a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely időszak alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó. A kamatperiódus lejártát követően az UCB jogosult az Üzletszabályzat 3.6. pont 1) alpontja értelmében a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett és a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós Listában megjelölt kamatváltoztatási mutató mértékéig eltérő kamatlábat meghatározni, mely minden esetben a következő kamatperiódus első napjától érvényes.

Kamatváltoztatási mutató

A hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, az UCB által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett és a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós Listában megjelölt viszonyszám.

Részletek >>>>

REFERENCIA-KAMATLÁBHOZ KÖTÖTT KONSTRUKCIÓ

Olyan szerződéses konstrukció, amely során az UCB az Ügyfél által fizetendő kamatot a három vagy hat hónapos BUBOR-hoz viszonyítva állapítja meg. Ez esetben a kamat akként kerül meghatározásra, hogy a három, illetve hat havi BUBOR mellé az UCB meghatározott százalékú kamatfelárat számol fel, amelynek együttes összege adja az Ügyfél által fizetendő kamat összegét. A BUBOR mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétéve kerül meghatározásra, annak változása az UCB-től független. Abban az esetben tehát, ha a BUBOR változik, annak mértékét az Ügyfél által fizetendő kamat mértéke automatikusan leköveti pozitív és negatív irányban egyaránt. A BUBOR változása miatt bekövetkező kamatváltozás nem minősül az UCB általi egyoldalú módosításnak. Az UCB csak és kizárólag a kamatfelárat jogosult egyoldalúan módosítani a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett és a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós Listában megjelölt kamatfelár-változtatási mutató mértékéig a kamatfelár periódus lejártakor. A kamatfelár-perióduson belül a kamatfelár mértéke nem változik, ebből következően kamatfelár-perióduson belüli kamatváltozás csak és kizárólag a BUBOR változása miatt következhet be, ami nem minősül UCB általi egyoldalú módosításnak.

Referencia-kamatláb

Három vagy hat hónapos BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb)

BUBOR

A BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) a bankok közötti hitelnyújtásra használt referenciakamat,amit egy szakmai szervezet a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve határoz meg a piaci és jegybanki kamatváltozások hatása alapján. A BUBOR változása a forrásköltségre gyakorolt hatásán keresztül érvényesül a forint alapú ügyletek kamatában. A BUBOR adatok nyilvánosak, a Magyar Nemzeti Bank honlapján megtekinthetőek. 3 havi, illetve 6 havi BUBOR alkalmazása azt jelenti, hogy az UCB a referencia-kamatláb mértékét 3 illetve 6 havonta igazítja a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz.

Kamatfelár

A referencia-kamatlábon felül – a hitelkamat részeként – fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.

Kamatfelár-periódus

Referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén a kölcsön ügyleti kamatfelárára vonatkozó azon időszak, amely időszak alatt a megállapított kamatfelár állandó. A kamatfelár-periódus lejártát követően UCB jogosult a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett és a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós Listában megjelölt kamatfelár-változtatási mutató mértékéig eltérő kamatfelárat meghatározni, amely minden esetben a következő kamatfelár-periódus első napjától érvényes.

Kamatfelár-változtatási mutató

A kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató.

Részletek >>>>