Tájékoztató az elszámolási eljárásról

Tájékoztató a devizahitelekhez kapcsolódó árfolyamrés és egyoldalú szerződésmódosítás elszámolásának eljárásáról

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény által előírt elszámolási kötelezettségének az UCB Ingatlanhitel Zrt. maradéktalanul eleget tesz.

A deviza alapú kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolás eredményéről és az új törlesztő részletről a törvényben meghatározott határidőben, 2015. március 1. és 2015. április 30. napja között írásban tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket.

A forint alapú kölcsönszerződések vonatkozásában pedig az elszámolás eredményéről és az új törlesztő részletről – amennyiben az UCB Ingatlanhitel Zrt. által a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján indított peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napjáig sor kerül - 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között, írásban tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

Felhívjuk továbbá tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az UCB Ingatlanhitel Zrt. az árfolyamrés és az egyoldalú szerződésmódosítás miatt szükségessé vált elszámolást a vonatkozó hatályos MNB rendeleteknek megfelelően fogja elvégezni, az alábbiak szerint:

Mindazon ügyletek esetén, melyek vonatkozásában a tisztelt Ügyfelünknek nincs és a szerződéskötés óta nem is volt fizetési késedelme, továbbá nem áll fizetéskönnyítési program vagy kedvezmény hatálya alatt, az UCB Ingatlanhitel Zrt. a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendeletnek megfelelően fogja elvégezni az elszámolással összefüggő számításokat.

Mindazon ügyletek esetén, melyek vonatkozásában a tisztelt Ügyfelünknek van vagy a szerződéskötés óta bármikor volt fizetési késedelme, vagy fizetéskönnyítési program vagy kedvezmény hatálya alatt áll, az UCB Ingatlanhitel Zrt. az 54/2014. (XII. 10.) MNB rendeletnek megfelelően fogja elvégezni az elszámolással összefüggő számításokat.

Tájékoztatjuk továbbá azon Ügyfeleinket, akik az 1996. évi CXII. törvény 200/B §-a értelmében kedvezményes végtörlesztéssel zárták le kölcsöneiket, hogy az elszámolást ők 2015. március 1. és 31. között kérhetik a pénzügyi intézménytől.

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy fennálló tartozás esetén továbbra is gondoskodjanak az esedékes törlesztő részletek határidőre történő beérkezéséről.

A Magyar Nemzeti Bank vonatkozó tájékoztatása:

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az alábbi, fogyasztóknak szóló elszámolási és forintosítási információkat tett közzé:

Elszámolási és forintosítási információk

Egy percben az elszámolásról - Pénzügyi navigátor füzet

Gyakran ismételt kérdések: Deviza alapú szerződések

Gyakran ismételt kérdések: Forint szerződések

Kapcsolódó jogszabályok:

2014. évi XXXVIII. törvény - Kúria jogszabály

2014. évi XL. törvény - Elszámolási törvény

2014. évi LXXVII. törvény - Forintosítási törvény

42/2014. MNB rendelet - Elszámolás általános módszertana (egységes szerkezet)

54/2014. MNB rendelet - elszámolás speciális módszertana

58/2014. MNB rendelet - tájékoztatás