Tájékoztató deviza alapú kölcsönnel rendelkező Ügyfeleink részére

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó törvényi előírások keretei között az UCB Ingatlanhitel Zrt. (a továbbiakban: UCB) a deviza alapú kölcsönszerződéssel rendelkező Ügyfeleinek 2015. április 1. és 2015. április 30. között postai úton küldi meg az elszámolásról szóló tájékoztató levelet.

Jelen levelünk rövid áttekintést nyújt az elszámolással és forintosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, így kölcsönére vonatkozó konkrét, számszerű adatokat nem tartalmaz, azokról kizárólag az elszámolásról szóló levelünkben tájékoztatjuk a fent megjelölt határidőn belül.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes egyeztetésre, a várakozási idő csökkentése érdekében, csak előzetes időpontfoglalás esetén van lehetőség. Telefonszáma és e-mailcíme megadásával kérhet időpontot telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (+36 1 238 9800), vagy e-mailben az idopont@ingatlanhitel.hu e-mail címen, továbbá regisztráció nélkül a honlapunkon található ügyfélszolgálati ügyintézés menüpont alatt. (http://www.ingatlanhitel.hu/hu/ugyfelszolgalti_ugyintezes )

 • 1. Miről szól az elszámolás?

A Kúria júniusi döntése nyomán a pénzügyi intézmények visszamenőlegesen a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) előírásai alapján újraszámolják az érintett kölcsönöket. Ez alapján a pénzügyi intézményeknek az árfolyamrésből (a pénzügyi intézmény által alkalmazott deviza vételi, illetve eladási árfolyam, valamint az MNB hivatalos deviza árfolyamának különbsége), illetve a tisztességtelen egyoldalú szerződésmódosításból (kamat-, költség-, díjemelésből) származó túlfizetés tekintetében kell a fogyasztók felé elszámolnia.

 • 2. Miről szól a forintosítás?

A forintosítás a deviza alapú fogyasztói jelzálog-kölcsönszerződések MNB által meghatározott árfolyamon történő forint alapúvá konvertálása. Ezek az összegek CHF esetében 256,47 Ft, EUR esetében pedig 308,97 Ft-os árfolyamot jelentenek. Ezzel kapcsolatban Önt semmilyen költség nem terheli.

 • 3. Semmisek-e az érintett szerződések?

Szerződése nem semmis, hiszen a szerződések egészét nem, csak azok egyes rendelkezéseit nyilvánította érvénytelennek a bíróság. Az ügyfeleknek a továbbra is élő kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségeiket ezentúl is teljesíteniük kell. Az elszámolás a nem teljesítés, illetve a késedelmes fizetés következményei alól nem ad felmentést.Amennyiben kölcsönnel rendelkezik, a szerződése megszűnéséig törlesztési kötelezettsége van.

 • 4. Életbiztosítással kombinált kölcsönökre is vonatkozik?

Igen, az árfolyamrésből és az egyoldalú szerződésmódosításokból származó elszámolási kötelezettség ezekre a kölcsönökre is kiterjed a kamat és esetleges kezelési költség vonatkozásában. A Biztosító felé fizetett tőkerész törlesztésére irányuló befizetéseket viszont nem érinti az elszámolás.

 • 5. Milyen sorrendben történik az elszámolás?

Ha lejárt tartozása (késedelme) van, akkor először az adott kölcsönhöz kapcsolódó hátralékot csökkenti az elszámolás összege (kockázatvállalási fedezeti költség, késedelmi kamat, kezelési díj, kamat, végül a tőketartozás sorrendjében),

majd az esetleges gyűjtőszámla-hiteltartozást

és legvégül az eredeti tőketartozást.

Amennyiben a fogyasztói követelés az UCB-vel szemben esedékessé vált és lejárt tartozását meghaladja, az az MNB rendeletében meghatározott módon és időponttal előtörlesztésként kerül elszámolásra.Amennyiben szerződése az elszámolás során szűnik meg, és az elszámolás során az UCB felé követelése keletkezett, a követelést az UCB kifizeti az Ön részére. Önnek írásban nyilatkoznia kell az elszámolás kézhezvételét követő 30 napon belül, hogy bankszámlára utalással, vagy postai kifizetéssel kívánja a visszajáró összeget felvenni, amihez az aláírt Nyilatkozat túlfizetés kifizetéséhez nyomtatványt kell postai vagy elektronikus úton megküldenie. (1. számú melléklet)

 • 6. Megszűnik-e az árfolyamgát?

Igen 2015. február 1. napjával. Azonban, hogy ennek következtében ne emelkedjen az árfolyamgátas ügyfelek havi terhe, a törlesztő részleteket a forintosítás előtti (2015. januári esedékesség szerint), „rögzített” szinten kell tartaniuk a pénzügyi intézményeknek (kivéve, ha az kamatváltozás miatt változik) az árfolyamgát teljes futamideje alatt (legfeljebb 60 hónap). Amennyiben a devizában maradás mellett dönt, úgy 2015. február 1. napjától szintén megszűnik az árfolyamgát, ebben az esetben a törlesztő részlet az aktuális MNB árfolyamon kerül megállapításra.  Ugyanezen időponttól kezdődően a közszférások kamattámogatása mindkét esetben szintén megszűnik.Amennyiben Ön gyűjtőszámla hitellel rendelkezik, a gyűjtőszámlán lévő összegre is vonatkozik az elszámolási kötelezettség, így az árfolyamrésből származó fogyasztói túlfizetések visszajárnak. Ezeknél a túlfizetéseknél is a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.

 • 7. Milyen formában értesít az elszámolásról az UCB?

Az UCB tértivevényes levelet küld az Ön részére, az MNB rendeletében meghatározott formában és tartalommal a nyilvántartásában szereplő értesítési címére.Élő szerződés esetén amennyiben megváltozott a lakcíme, úgy szükséges az aláírt „Adatváltozás bejelentő nyilatkozat”, valamint a változással érintett okmányok másolatának megküldése. Amennyiben az UCB valamennyi érintett fogyasztó számára megküldte az elszámolást, ennek tényét 15 napon belül közzéteszi az internetes honlapján.

 • 8. Mit tegyek, ha nem kapok elszámolást?

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy el kellett volna számolni a kölcsönével, de elszámoló levelet nem kapott, akkor ezt az UCB elszámolás megküldéséről szóló honlapján való közzététel időpontjától számított 60 napon belül, akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31-ig írásban kell jeleznie az UCB Ingatlanhitel Zrt. felé.

 • 9. Mennyi lesz az új törlesztő részletem?

Az UCB az elszámoló levél mellékleteként fogja megküldeni a fordulónaptól érvényes törlesztési ütemezést, valamint a szerződés módosított rendelkezéseit, benne a törlesztési táblázattal.

 • 10. Milyen feltétellel tarthatom meg a deviza alapú kölcsönöm?

Az elszámoló levél kézhezvételét követően 30 napja van Önnek arra, hogy írásban jelezze az UCB-nél: szeretné, ha mellőznék kölcsönszerződésének forintosítását, illetve az új kamatszabályok alkalmazását. Ha nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, úgy azt az elszámoló levél kézhezvételét követő 30 napon belül írásban kezdeményezheti (adós-adóstárs együttesen) az UCB-nél, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

1. A fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje legkésőbb 2020. december 31. napján lejár.

2. A várható törlesztő részletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben.

3. A jövedelemarányos törlesztő részlet és hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: JTM rendelet) jövedelemarányos törlesztő részlet mutatóra (a továbbiakban: JTM) vonatkozó rendelkezései alapján jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni.

4. A törvény alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat.

Árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén további feltétel, hogy Ön írásban nyilatkozzon annak tudomásulvételéről, hogy az UCB a fordulónaptól kezdődően nem biztosítja az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és az árfolyamgát törvényben meghatározott rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét az árfolyamgát törvény szerinti gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással.

Egyéb tudnivalóért keressék fel az MNB honlapját (https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas )

 • Határidők és teendők
Ezen időpontot követően a deviza alapú kölcsönök esetén már az új, rögzített átlag árfolyam alapján esedékesek a törlesztő részletek Svájci frank esetében: 256,47 HUF/CHF; Euro esetében: 308,97 HUF/EUR.  2015. január 1-től Önnek teendője nincs 
Az elszámolás és forintosítás fordulónapja  2015. február 1-től Adatváltoztatás megküldése 
Elszámolási értesítők kiküldése (amennyiben deviza alapú szerződéssel rendelkezik)  2015. április 1. –
április 30.
Adatváltoztatás megküldése 
Elszámolási értesítők kiküldése (amennyiben forint alapú szerződéssel rendelkezik)  2015. augusztus 1. – 2015. szeptember 30. Önnek teendője nincs 
Elszámolási értesítők kiküldése (amennyiben kedvezményes-rögzített árfolyamon végtörlesztett és 2015. március 1. és március 31. napja között kérte a pénzügyi szolgáltatótól az elszámolás megküldését  2015. november 30. napjáig. Önnek teendője nincs