Árfolyam generátor

Az alábbi menüpontban követheti nyomon az UCB Ingatlanhitel Zrt. által a kölcsön folyósítása és törlesztése esetén alkalmazott árfolyamokat. A törlesztési árfolyamok 2014.06.20-ig lakáscélú kölcsön esetén az MNB által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyamokhoz, nem lakáscélú kölcsönök esetén a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe által meghatározott ún. „deviza 2-es” árfolyamokhoz, míg 2014.06.23-tól 2015. január 1-ig pedig egységesen, a kölcsön céljától függetlenül az MNB által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyamokhoz igazodnak.

2015. január 1-jét követően Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Forintosítási törvény) 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – az e törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztő részlet első alkalommal történő teljesítéséig is – az UCB Ingatlanhitel Zrt. a devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés esedékes törlesztő részletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása során az alábbi árfolyamokat alkalmazza: Svájci frank esetében: 256,47 HUF/CHF; Euro esetében: 308,97 HUF/EUR. Bővebb információkat az Elszámolási és forintosítási információk oldalunkon olvashat!

Az alábbi grafikon tájékoztató jellegű. Amennyiben a legfrissebb MNB árfolyamot szeretné megtudni, kérjük, látogasson el az MNB honlapjára, és kattintson az "Aktuális deviza árfolyamok teljes letölthető verziója" linkre.

 
 
 
Árfolyam  MNB árfolyam 
Valamely valuta/deviza egységének egy másik ország pénznemében kifejezett ára.  A Magyar Nemzeti Bank által megállapított és közzétett hivatalos napi EUR és CHF árfolyam.
  http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes
Kattintson az "Aktuális deviza árfolyamok teljes letölthető verziója" linkre.
Folyósítási árfolyam*  Törlesztési árfolyam 2014.06.20-ig
A BNP Paribas Magyarországi fióktelepe által a kölcsön folyósításának napján meghatározott ún. „deviza 2-es” típusú EUR és CHF vételiárfolyam.
* A Folyósítási árfolyam meghatározás a 2011. június 10-i kereskedelmi tevékenység felfüggesztését megelőzően befogadott kölcsönügyletekre vonatkozik.
Az Ügyfelek devizában nyilvántartott fizetési kötelezettségeinek forintra konvertálására alkalmazott árfolyam,
mely lakáscélú kölcsönök esetében az MNB által megállapított és közzétett, a törlesztő részlet beérkezésének napján érvényes hivatalos EUR és CHF árfolyam.
Nem lakáscélú kölcsönök esetében a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe által a törlesztő részlet beérkezésének napján meghatározott ún. „deviza 2-es” típusú EUR és CHF eladási árfolyam.
BNP Paribas - UCB jelzálogkölcsön (deviza 2) árfolyam    
A “BNP Paribas-UCB (deviza 2)” szöveg alatti hónap nevére kattintva láthatóak az árfolyamok
BNP Paribas - UCB jelzálogkölcsön (deviza 2) árfolyam
A “BNP Paribas-UCB (deviza 2)” szöveg alatti hónap nevére kattintva láthatóak az árfolyamok
Törlesztési árfolyam 2014.06.23-tól Törlesztési árfolyam2015.01.01-től*
Az Ügyfelek devizában nyilvántartott fizetési kötelezettségeinek forintra konvertálására alkalmazott árfolyam, mely minden kölcsön esetében, függetlenül a kölcsön céljától a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és közzétett, a törlesztő részlet beérkezésének napján érvényes hivatalos EUR és CHF árfolyam. Az Ügyfelek devizában nyilvántartott fizetési kötelezettségeinek forintra konvertálására alkalmazott árfolyam Svájci frank esetében: 256,47 HUF/CHF; Euro esetében: 308,97 HUF/EUR.
http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes
Kattintson az "Aktuális deviza árfolyamok teljes letölthető verziója" linkre.
* A Forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztő részlet első alkalommal történő teljesítéséig.

Elszámoló árfolyam*
A kölcsön törlesztő összege a Forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztő részlet meghatározása során 
Az Elszámoló árfolyamot az UCB 6 havonta előre, MNB által megállapított és közzétett, a kölcsön devizanemének megfelelő hivatalos árfolyam alapul vételévelállapítja meg akként, hogy az Elszámoló árfolyammal számított, határidőben teljesített fizetések az árfolyamkockázattal együtt is fedezetet nyújtsanak a törlesztő összegek tényleges megfizetésének napján a Törlesztő árfolyamon teljesítendő fizetések forintértékére.
*abban az esetben kerül alkalmazásra, amennyiben az Ügyfél a 2014. évi LXXVII. törvény alapján kérte a forintosítás mellőzését és arra jogosult volt.
Deviza alapú hitelek esetében a törlesztő összeg forintban kifejezett összegének meghatározása az UCB által - a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és közzétett, hivatalos árfolyamok alakulásának figyelembe vételével - megállapított ún. Elszámoló árfolyam figyelembe vételével történik.
A Törlesztési árfolyam, azaz az MNB által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyam és az Elszámoló árfolyam különbözete eredményeként képződő elszámolási különbözetekről az UCB kimutatást készít, és erről 6 (hat) havonta levélben értesíti az Ügyfelet.
Devizában nyilvántartott, vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett (deviza alapú) kölcsön esetén a tényleges havi törlesztő összeg elszámolása a törlesztő összegek tényleges megfizetésének, vagyis UCB-hez történő beérkezésének napján érvényes MNB által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.