Tájékoztató állomány átruházásról


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon az UCB Ingatlanhitel Zrt. (a továbbiakban UCB) folyamatos tájékoztatást nyújt az állomány átruházással kapcsolatban annak érdekében, hogy Társaságunk biztosítsa a gyors információáramlást és megkönnyítse a tájékozódást.

Kiemelt fontosságú, hogy az átmeneti időszakban is a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk Ügyfeleink részére és megadjunk minden támogatást a folyamat zökkenőmentes lezárásához.

Oldalunkat folyamatosan frissítjük, kérjük, kísérje figyelemmel a feltöltött tartalmakat.

Mit jelent az állomány átruházás?

Amikor az egyik pénzintézet átadja egy másik pénzintézetnek a szerződéses állományát, vagy annak egy részét, akkor állomány átruházásról beszélünk. Az átadás pillanatában az adott szerződésből eredő minden kötelezettség és jog átszáll az átvevő pénzintézetre (a továbbiakban: Vevő).

Az állomány átruházás csak a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) engedélyével valósítható meg, valamint az átadni kívánt szerződések szereplőit is időben és megfelelően tájékoztatni kell a tranzakcióról és a törvény által előírt adatkezelési kérdéseket is rendezni kell.

Melyik pénzintézetek a Vevők?

Teljesítő, felmondással nem érintett kölcsönszerződések esetén

3A Takarékszövetkezet (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50., Cégjegyzékszám: Cg.16-02-001538), valamint

MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046111).

Nem teljesítő, felmondással érintett kölcsönszerződések esetén

3A Takarékszövetkezet (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50., Cégjegyzékszám: Cg.16-02-001538).

Milyen fázisai vannak az állomány átruházás folyamatának?

Engedélyeztetés

Elsőként a Magyar Nemzeti Bank felé kellett bejelenteni az állomány átruházási szándékot. Az állomány átruházás Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott időpontja: 2018. április 27. napja.

Előzetes értesítés (első értesítés)

Az MNB engedély kiadását követően, az állomány átruházás dátumát megelőzően az UCB Ingatlanhitel Zrt. írásban Előzetes értesítést küld minden érintett szereplő részére. Az Előzetes értesítésben tájékoztatjuk Ügyfeleinket az állomány-átruházásról, és arról, hogy mely Vevőhöz kerül a kölcsönszerződés. Ezek a levelek 2018. április 06. napján postázásra kerültek.

Állomány átruházás

Az állomány átruházás Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott időpontjában, azaz 2018. április 27. napján megtörténik a tényleges átadás a Vevők részére.

Értesítés az átruházásról (második értesítés)

A tényleges átruházást követően a Vevők írásban értesítést küldenek minden érintett szereplő részére. Az Értesítő levél tartalmazza az állomány átruházás tényét, a Vevő nevét, címét, cégjegyzék számát, továbbá az átruházás napján fennálló / lejárt tartozás összegét. Az értesítés kézhezvételét követően Ügyfeleink csak ezen tájékoztató levélben megjelölt Vevő részére teljesíthetnek, illetve a követelést Ügyfeleinkkel szemben a Vevő érvényesítheti. A hivatkozott átruházás időpontjától kezdve az Ügyfeleinkkel szembeni jogok és követelések jogosultja a Vevő, a továbbiakban tartozásukkal kapcsolatban is az új jogosulttól kaphatnak felvilágosítást. Ezért kérjük, hogy felmerülő kérdéseivel közvetlenül a MagNet Bank Zrt-hez / 3A Takarékszövetkezethez forduljon. A Vevő címét és telefonszámát a tájékoztató levél tartalmazza.

Az egyes szerződésekre vonatkozó speciális tudnivalók

Az átruházással kapcsolatban eltérő szabályok vonatkoznak a különböző státuszban lévő ügyletekre vonatkozóan.Az alábbi oldalakon ezeket a speciális tudnivalókat foglaltuk össze:

Teljesítő, felmondással nem érintett kölcsönszerződések >>>>

Felmondással érintett kölcsönszerződések >>>>

Utolsó frissítés: 2018.04.09.