Adatátadással kapcsolatos Ügyféltájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk! 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az UCB Ingatlanhitel Zrt. ezúton tájékoztatja Önt,

hogy személyes adatai, illetve a kölcsönszerződéséhez kapcsolódó adatai továbbításra kerülhetnek azon harmadik személyek részére, akik részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 160-164. §-ai alapján ezen adatok banktitok sérelme nélkül átadhatóak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján, az ott rögzített feltételek szerint tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, és törlését vagy zárolását, megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti vizsgálat kezdeményezésének a joga.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merülne fel, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a 06-1/238-98-00telefonszámon, vagy írjon e-mailt kollégáinknak az info@ingatlanhitel.hu címre! 

UCB Ingatlanhitel Zrt.

Letölthető dokumentumok:

2013. évi CCXXXVII. törvény 160-164. §